Sceny z życia prywatnego i publicznego zwierząt

opowieści o nas samych

Znakomite dziewiętnastowieczne dzieło literatury francuskiej po raz pierwszy po polsku.

Bogato ilustrowana przez legendarnego artystę Grandville'a księga zawiera współczesne adaptacje bajek autorstwa najwybitniejszych francuskich pisarzy, takich jak Honoré de Balzac, George Sand, Charles Nodier, Stahl, Jules Janin, Pierre Bernard, Émile de la Bédollierre, Louis Baude i Édouard Lemoine.

Autorzy współczesnych adaptacji - Madlena Szeliga i Jakub Sokołowski - postawili zobie za cel, aby bajki te były dziś równie aktualne jak niegdyś, nie tracąc przy tym swojego wyjątkowego charakteru.

Utwory - utrzymane w tonie satyrycznym – w sposób typowy dla swojej epoki piętnują wady oraz dziwactwa ludzi i społeczeństw. Choć zakorzenione w realiach tamtej epoki, przekazują czytelnikowi uniwersalne wnioski i morały.

Lektura dla dzieci i dorosłych.

Więcej na stronie Wydawnictwa Gereon.